Simpel gezegd zijn het gegevens of informatie over bepaalde data. Om een concreet voorbeeld te geven: in de metadata van een document, staat wie het document gemaakt heeft en wie het laatst het document bewerkt heeft enz… Het wordt voornamelijk gebruikt om gegevens te kunnen opzoeken in een database.

Structurele metadata

Deze structurele vorm, beschrijft de relatie tussen de verschillende bestanden. Hierbij wordt aangeduid wat de werkelijke verbanden zijn. Het is vooral gericht op softwaresystemen die verschillende bestanden beheren en niet bepaald op mensen.

Beschrijvende metadata

Bij beschrijvende metadata gaat het specifiek over informatie over de inhoud en context en is wel voor mensen geschikt. Op een website zijn dit bijvoorbeeld de auteur, de gebruikte taal,…

Plaatsen waar het wordt gebruikt

Zoals reeds vermeld in de vorige paragraaf wordt dit gebruikt op een website, maar bijvoorbeeld ook in e-mails. Denk maar aan de verschillende headers die er worden gebruikt met de naam van de afzender, de geadresseerde, het onderwerp en de verzenddatum.

Klik hier om naar het overzicht te gaan van alle begrippen