website-op-apparaten_bron_digital-synopsis

Wanneer mensen uw website bezoeken en er enkele handelingen uitvoeren binnen een bepaalde periode, spreken we van een sessie. Tijdens deze sessie is er sprake van minstens 1 paginaweergave. Met een paginaweergave bedoelt men het weergeven van een webpagina. Elke website bestaat uit verschillende pagina’s en telkens wanneer men op een andere pagina terecht komt, spreekt men van paginaweergaven.

Wat is een unieke paginaweergave?

Zoals in de vorige paragraaf is aangehaald, wordt er van een paginaweergaven gesproken als men op een bepaalde pagina op de website komt. Als deze persoon zijn pagina vernieuwd en opnieuw hierop terecht komt, wordt dit als een nieuwe paginaweergave gezien. Ook al is het dezelfde persoon.

Omdat dit voor problemen zou zorgen in bijvoorbeeld Google analytics, wordt er gebruik gemaakt van de term unieke paginaweergave. Hierbij wordt rekening gehouden met de sessie, als dus iemand de pagina vernieuwd, wordt deze niet als een nieuw persoon gezien.

Het belang van paginaweergaven

Waarom is het belangrijk om de cijfers omtrent de paginaweergaven in het oog te houden? Deze cijfers zijn belangrijk omdat deze tonen welke pagina’s ze precies bezoeken. Als je ziet dat een bepaalde pagina niet wordt bezocht, kan je deze pagina optimaliseren.

Verder kan je ook achterhalen hoelang ze gemiddeld de website/ een pagina bezoeken. Als dit heel kort is, kan je kijken of de navigatiestructuur logisch is ingedeeld.

Klik hier om naar het overzicht te gaan van alle begrippen