DNS of voluit: Domain Name System (DNS) is het naamgevingssysteem achter de werking van domeinnamen op het internet. DNS zal de gekozen domeinnaam koppelen aan het numerieke adres van de website.

Hoe werkt DNS?

DNS bestaat uit een hiërarchische structuur waarbij er verschillende zones voor de verschillende domeinnamen worden gehanteerd. De eerste zone die onderscheiden kan worden is de “root” zone, de zone met de Top Level Domains (TLD’s) en de zone met de Second Level Domains (SLD’s).

De hoogste zone van de hiërarchie is de root zone met daaronder de TLD’s. De TLD’s bestaan uit  de generic Top Level Domains (gTLD’s) en de country code Top Level Domains (ccTLD’s). ccTLD’s slaan op de geografische ligging waarbij elk land zijn eigen landextensie heeft. Bijvoorbeeld .be voor België. De gTLD’s verwijzen naar de generieke extensies, zoals bijvoorbeeld “.edu” naar onderwijsgerichte content verwijst.

Het niveau onder de Top Level Domains bestaat uit de Second Level Domains. Deze zone verwijst naar de persoon/organisatie die de domeinnaam heeft geregistreerd. Deze zone kan uit verschillende subdomeinen bestaan.

Om een voorbeeld te geven van de hiërarchie gebruiken we: www.support.google.com

  • ‘www’ is de hostname
  • ‘support’ is een subdomein van google.be
  • ‘google’ is het Second Level Domain
  • ‘.com’ is het Top Level Domain

Klik hier om naar het overzicht te gaan van alle begrippen