Een ‘early adopter’ is een persoon dat op vlak van innovatie en technologie eerder mee is dan de massa, het grootste deel van de bevolking. De term is afkomstig uit de Innovatietheorie van Rogers, die inzicht geeft in hoe innovaties zich verspreiden doorheen de bevolking.

 

Innovatietheorie van Rogers

Om de term early adopters beter te begrijpen, is het belangrijk om te snappen waar de innovatietheorie van Rogers precies om draait. Hij deelt de bevolking in in vijf categorieën, die je in de onderstaande afbeelding weergegeven ziet.

Diffusietheorie Rogers - Early Adopters
bron afbeelding: Wikipedia

De innovators zijn een kleine minderheid die als eerste een innovatie aannemen. Hierop volgen de early adopters, een iets grotere groep dat voor de grote massa de innovatie in gebruik gaat nemen. Deze twee groepen zijn de drijfkracht om de grote massa aan te zetten een innovatief product aan te nemen. Daarbij zien we de early majority en de late majority. Eens deze de innovatie in gebruik genomen hebben, blijven slechts de laggards over, die achterop hinken en pas als laatsten een innovatie aannemen.

 

Early adopters voor online marketing

Waarom kunnen early adopters (en ook innovators) belangrijk zijn voor online marketing? Ze hebben een stimulerende rol bij het aannemen van een innovatie. Dit kan een product zijn, maar dit kan ook een idee of boodschap zijn. Zo spelen zij bij viral marketing een belangrijke rol. Aangezien innovators en early adopters vaak als experts of trendsetters gezien worden, worden de boodschappen die zij delen op sociale media vaak gevolgd.