Cost per view is een type van betalingsmodel bij online adverteren. Als adverteerder betaal je hier per keer je advertentie getoond wordt. Dit wordt vaak gebruikt bij advertenties op YouTube. Wel kan het betekenen dat een vertoning pas mee telt als vanaf iemand langer dan bijvoorbeeld vijftien seconden kijkt. Cost per mille is een soort van cost per vertoning, aangezien je daar een bepaald bedrag betaalt per duizend vertoningen. Dit type leunt nauwer aan bij het traditioneel adverteren, waar altijd met vertoning gewerkt wordt. 

 

Naast cost per View  kan je er ook voor kiezen te betalen per klik (CPC), per engagement (CPE), per duizend vertoningen (CPM) of per actie (CPA).